içinde ,

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Rusya, ülkesinde çıkan ihtilal sonucu, I. Dünya Savaşı’ndan 3 Mart 1918’de imzalanan “ Brest Litowsk” Antlaşması ile çekilmiştir.

 

Osmanlı Devleti’ne ait Doğu Anadolu Bölgesi’nin Petrograd Protokolü’ne göre “Sovyet Rusya’ya “ bırakılmasına karar verilmiştir.

1912 yılında Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın Rusya’nın desteğini alarak Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak amacıyla Başlattıkları Savaş “ I. Balkan Savaşı’dır. “

Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtarmak için izlenen İslamcılık Politikası ilk defa “ Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesiyle” başarısız olmuştur.

Avusturya – Macaristan veliahtı Ferdinand ve eşinin Saray Bosna’da öldürülmesiyle başlayan, Üçlü İttifak ve İtilaf Devletleri arasında Meydana Gelen Savaş “ I. Dünya Savaşı’dır.”

 1. Balkan Savaşı’nda Edirne’yi geri alarak “ Edirne Fatihi “ unvanını alan Komutan ” Enver Paşa’dır.”

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  “Balkan Savaşlarıyla birlikte Osmanlı Devletinin Tanzimat Döneminden beri uyguladığı Osmanlıcılık akımı etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir.” Bu gelişmenin sonucunda aşağıdaki fikir akımlarından hangisi daha çok ön plana çıkıyor?

  • Turancılık
  • İslamcılık
  • Türkçülük
  • Batıcılık
 • Soru /

  1912 yılında toplanan Londra Konferansıʼnın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Rodos ve On İki Adaʼnın Yunanistanʼa verilmesi
  • Balkan Yarımadasıʼnın yeni siyasi haritasının belirlenmesi
  • İstanbul ve Boğazların Rusyaʼya verilmesi
  • İngiltere ve Fransaʼnın Almanyaʼya karşı yeni bir politika belirlemesi
 • Soru /

  II. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran dış gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  • 31 Mart olayı
  • 93 Harbi
  • Islahat fermanı
  • Reval Görüşmeleri
 • Soru /

  Osmanlı Devletinin II.Meşrutiyet’in ilanından (1908),1918 ‘e kadar kaybettiği topraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • İzmir
  • Bulgaristan
  • Selanik
  • Almanya
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir?

  • Makedonya
  • Bosna-Hersek
  • Ege Adaları
  • Batı Trakya
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisiyle ittihat ve Terakki Partisi, Osmanlı Devleti’nde yönetime tek başına egemen olmuştur?

  • Bab-ı Ali Baskını
  • Nasturi İsyanı
  • Basmacı Harekatı
  • Şeyh Said isyanı
 • Soru /

  Osmanlı devletinin Balkan savaşlarında başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

  • Cepheler arası bağlantı kopukluğunun olması
  • Ordular arasında siyasi çekişme yaşanması
  • Rusya’nın boğazlara saldırması
  • Silah ve teçhizat eksikliğinin ortaya çıkması
 • Soru /

  Osmanlı İmparatorluğuʼndan ayrılarak kurulan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Bulgaristan
  • Yunanistan
  • Arnavutluk
  • Sırbistan
 • Soru /

  I.Balkan savaşına katılmadığı halde I.Balkan Savaş’ında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Bosna-Hersek
  • Romanya
  • Sırbistan
  • Arnavutluk
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Trablusgarp Savaşıʼnın çıkmasını hazırlayan etkenlerden biri değildir?

  • Rusya’nın uyguladığı Panslavizm propagandası
  • Trablusgarp’ın, İtalyanlara Afrika içlerine ilerleme olanağı sağlaması
  • Osmanlı Devleti’nin deniz gücünün zayıf olması
  • İtalya’nın sömürge arayışında olması
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde ilk kez birden çok Siyasi parti aşağıdaki dönemlerin hangisinde görülmüştür?

  • Tanzimat
  • II.Mahmut
  • II.Meşrutiyet
  • Cumhuriyet
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmeler arasındadır?

  • 31 Mart Olayıʼnın çıkması
  • Arnavutlukʼun bağımsızlığını ilan etmesi
  • Fransaʼnın Tunusʼu işgal etmesi
  • Kıbrısʼın İngiliz yönetimine bırakılması
 • Soru /

  Trablusgarp Savaşı öncesinde İtalya’nın Rusya’nın Boğazlar üzerindeki çıkarlarını desteklediği, buna karşılık da Rusya’nın İtalya’nın Trablusgarp’ taki haklarını tanıdığı ittifak antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

  • Londra Antlaşması
  • Uşi Antlaşması
  • Brest Litovsk Antlaşması
  • Racconigi Antlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings