içinde ,

Arayış Yılları Diplomasi ve Değişim Dönemi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Osmanlı Devleti’nin Bağdat’ı geri almasından sonra, 1639 yılında Osmanlı – Safevi devletleri arasında imzalanan ve Zağros Dağlarının sınır kabul edildiği antlaşma “ Kasr-ı Şirin Antlaşması” dır.

Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan “ Zitvatorok Antlaşması” ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına eşit sayılmıştır.

Karlofça Antlaşması’nın devamı Niteliğinde olan Osmanlı – Rusya arasında 1700 yılında imzalanan antlaşma “ İstanbul Antlaşması” dır.

Rus Generali Potemkin tarafından hazırlanan ve Osmanlıyı Avrupa’dan tamamen çıkartıp İstanbul’da yeniden Bizans İmparatorluğu’nu canlandırmayı hedefleyen projenin adı “ Grek Projesi “ dir.

1802 yılında yapılan “ Paris Antlaşması” ile Fransa, Mısır’dan geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya güvenmeyen  II. Mahmut tarafından Rusya ile 1863 yılında imzalanan ittifak ve yardımlaşma antlaşması “ Hünkar İskelesi Antlaşması” dır.

Kendisine Teklif edilen sadrazamlık görevini birtakım şartlar öne sürerek kabul eden ve görev almış olduğu 1656- 1661 yılları arasında Anadolu’ daki isyanları bastırarak, Osmanlı Devleti’ ne eski itibarını kazandıran Ünlü Devlet adamı “ Köprülü Mehmet Paşa” dır.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilk defa büyük çapta toprak kaybına uğramıştır?

  • Karlofça
  • Zitvatorak
  • Yaş
  • Kasr-ı Şirin
 • Soru /

  Grek ve Dakya gibi projelerin ortaya atılmasında ; ” I. Rusya II. Avusturya III. Fransa “Devletlerinden hangileri etkili olmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
 • Soru /

  Fransa’nın 1798 yılında aşağıdaki topraklardan hangisini işgal etmesi, Kanuni Sultan Süleyman Döneminde başlayan iyi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur?

  • Tunus
  • Mısır
  • Cezayir
  • Fas
 • Soru /

  Osmanlı devletinde sancağa çıkma usulüne göre tahta çıkan son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  • IV.Murat
  • II.Osman
  • IV.Murat
  • III.Mehmet
 • Soru /

  “Osmanlı devletinin XVII. Yüzyılda Duraklama Dönemine girmesinde iç ve dış nedenler etkili olmuştur.”Aşağıdaki nedenlerden hangisi duraklamanın dış nedenleri arasında gösterilemez?

  • Ticaret yollarının yön değiştirmesi
  • Devletin doğal sınırlara ulaşması
  • Avrupalıların haçlı ittifakları kurması
  • Dirlik sisteminin bozulması
 • Soru /

  Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan aşağıdaki antlaşmaların hangisinde Rusya’ya “İstanbul’da sürekli elçi bulundurma” hakkı verilmiştir?

  • İstanbul
  • Versay
  • Bükreş
  • Karlofça
 • Soru /

  Osmanlı Devleti ile Rusya arasında XVIII. Yüzyılda yapılan, I. Küçük Kaynarca II. Yaş, III. Pasarofça, Antlaşmaların hangilerinde Kırım ile ilgili bilgiler yer alır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında yer almaz?

  • Baskı ve şiddet yoluna başvurulmuştur.
  • Batı örnek alınarak yapılmıştır.
  • Kişilere bağlı kalmıştır.
  • Halk desteğine başvurulmamıştır.
 • Soru /

  ” I. Rusya II. İran III. Avusturya ” Osmanlı Devleti XVIII. Yüzyılda verilen devletlerden hangileri ile kaybettiği toprakları geri almak için savaşmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I,II ve III
 • Soru /

  XVII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatların hangisinde Batı’nın etkisi söz konusu değildir?

  • Doğu klasiklerinden Türkçe’ye çeviriler yapılması
  • Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
  • Sürekli elçiliklerin açılması
  • Humbaracı Ocağı’nın ıslah edilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings