içinde ,

Atatürk İlke ve İnkılapları

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.

İlk meclis başkanı Fethi Bey’dir.

İlk hükümet başkanı İsmet İnönü’dür.

Meclis kararıyla halife seçilen ve halifeliği alınan Abdülmecit’tir.

Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

Kadınlara ilk kez sosyal ve ekonomik haklar Medeni Kanun’la verilmiştir.

Kadınlara siyasi haklar ilk kez 1924 Anayasası ile verilmiştir.

Yeni Türk Harfleri’nin kabulü Batı kültürüne geçişin ilk adımı sayılır.

I.Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla ilk defa planlı ekonomiye geçilmiştir(1933)

İlk özel sermaye fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası’dır

İlk Türk Tarih Kongresi 1932’de toplanmıştır.

İlk özel Türk bankası İş Bankası’dır.

Egemenliği halka veren ilk anayasa 1921 Anayasası’dır.

İlk yüksekokul Ankara Hukuk Mektebi’dir.

 

SORU: Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in ilanının önünde en büyük engel olarak gördüğü şey nedir?

CEVAP: Saltanat makamı

SORU: Son Osmanlı halifesi kimdir?

CEVAP: Abdülmecit Efendi

SORU: 3 Mart 1924 yılında kaldırılan Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine hangi kurumlar açılmıştır?

CEVAP: *Diyanet İşleri Başkanlığı *Vakıflar Genel Müdürlüğü

SORU:1924’te Hakkari ve çevresinde bağımsızlık için Hristiyan grubun çıkardığı isyanın adı nedir?

CEVAP: Nasturi İsyanı

SORU: Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı çıkan ilk isyan hangisidir?

CEVAP: Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)

SORU: Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde, çok partili hayata geçiş, hangi olay sonrası tamamen durmuştur?

CEVAP: Menemen Olayı

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  “Yeni Kurulan Türkiye Cumhuriyeti her alanda tam bağımsızlığı hedeflemiştir.” Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle mali alanda bağımsız devlet olmayı amaçlamıştır?

  • Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Kanunu
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
  • Yeni Türk Harfleri’nin kabul edilmesi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

  • Soyadı Kanunu’nun kabulü
  • Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
  • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  • Modern saat sisteminin kabulü
 • Soru /

  I.Tevhid-i Tedrisat Kanunu II.Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun III.Türk Tarih ve Dil Kurumunun kurulması —-Bu yenilikler hangi alandaki inkılaplarla ilgilidir?

  • Hukuk Alanı
  • Toplumsal yaşayış alanı
  • Ekonomik alan
  • Eğitim ve kültür alanı
 • Soru /

  Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yapılması; aşağıdakilerden hangisinden istenilen sonucun alınamaması gerekçe gösterilmiştir?

  • Aşar Vergisi’nin Kaldırılması
  • Lozan Antlaşması’nın yapılması
  • İş Bankası’nın açılması
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
 • Soru /

  1926’da yaşanan Bozkurt-Lotus Olayı aşağıdakilerden hangisinin kabulünü hızlandırmıştır?

  • Musul sorununun çözümünü
  • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu
  • Kabotaj Kanunu’nu
  • I.Beş Yıllık Kalkınma Planı
 • Soru /

  I.Halkevleri II.Millet Mektepleri III. Yeni Türk Harfleri’nin kabulü —-Bu üç gelişmenin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Okuma – yazma oranını artırmak
  • Kitap basım sayısını artırmak
  • Devlet politikasını halka yaymak
  • Türk dil yapısını geliştirmek
 • Soru /

  Türkiye Cumhuriyeti’ndeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

  • Medeni Kanunu’nun kabulü
  • Miladi Takvim’in kabulü
  • Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi
  • Tekke ve türbelerin kapatılması
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde izlenen köycülük siyasetinin sonuçlarından biri değildir?

  • Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması
  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Orman çiftliğinin kurulması
  • Ziraat Bankası’nın açılması
 • Soru /

  Atatürk Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?

  • Latin harflerinin kabul edilmesi – Okuma yazma oranının artması
  • Menemen Olayı’nın çıkması – Çok partili hayatın gecikmesi
  • Aşar vergisinin kaldırılması – Tarım üretiminin azalması
  • Ölçü sisteminin değiştirilmesi – Avrupa ile ticaretin geliştirilmesi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Medeni Kanunu ‘nun kabul edilmesiyle sağlanan gelişmelerden biri değildir?

  • Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
  • Kadına istediği mesleği seçme hakkının verilmesi
  • Şahit olmada kadın-erkek eşitliğinin getirilmesi
  • Vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrımının gözetilmemesi
 • Soru /

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Akılcılık, gerçeğin aranıp bulunması ve uygulanmasında aklın üstün tutulmasıdır.
  • Batı medeniyetinin temelinde yer alan hümanizm Türk Devleti’nin kabul ettiği değerlerden değildir.
  • Atatürk inkılapları Türk toplumunda köklü değişiklikler meydana getirmiştir.
  • Türk inkılabının temeli bilimsellik ve akılcılıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings