içinde ,

Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Kendi deyimiyle Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Atatürk’ün en büyük yazılı eseri Nutuk’tur.

Atatürk’ün iki temel ilkesi cumhuriyetçilik ve laikliktir. Bu ilkelerden taviz vermemiştir.

Atatürk’ün ilk okuduğu okul Mahalle Mektebi’dir.

Atatürk ilkeleri ilk olarak 1924 Anayasası’nda yer almıştır.

Egemenliği halka veren ilk anayasa 1921 Anayasası’dır.

SORU: Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında hangi şehirlerin etkisi vardır?

CEVAP: Selanik, Manastır, Sofya, İstanbul

SORU: Atatürk’ün düşüncelerini kapsayan bir dünya görüşüne ne ad verilir?

CEVAP: Atatürkçülük

SORU: Atatürkçü düşünce sisteminin temelinde ne vardır?

CEVAP: “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.”

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Mustafa Kemal, Şam’da aşağıdaki cemiyetlerden hangisini kurmuştur?

  • Ahrar
  • Vatan ve Hürriyet
  • İttihat ve Terakki
  • Hürriyet ve İtilaf
 • Soru /

  Amasya Genelgesi’nde alınan, “ Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.”kararı aşağıdaki ilkelerin hangisiyle daha çok ilgilidir?

  • Milliyetçilik
  • Devletçilik
  • İnkılapçılık
  • Halkçılık
 • Soru /

  “Din bir vicdan meselesidir. Hiç kimse hiçbir ibadete zorlanmaz,hiç kimse vicdanının ilhamı ile kabul ettiği ibadetten men olunamaz.” Atatürk’ün bu görüşleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

  • Halkçılık
  • Cumhuriyetçilik
  • Laiklik
  • Devletçilik
 • Soru /

  Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Irk birliğini ön planda tutar.
  • Dogmatik değildir.
  • Belli bir ideolojiye bağlı değildir.
  • Akıl ve bilimi esas alır.
 • Soru /

  “Medeni Kanun ile kadın – erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.” Bu durum aşağıdaki alanların hangisiyle doğrudan ilgilidir?

  • Tarih
  • Tarım
  • Ticaret
  • Hukuk
 • Soru /

  Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli eseri olan “ Nutuk” hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

  • Gençliğe Hitabe’yle sona erer.
  • 1919 -1927 yılları arasındaki olayları kapsamaktadır.
  • Basım hakkı ve geliri Türk Tayyare Cemiyetine verilmiştir.
  • I.Dünya Savaşı süreci detaylı anlatılmıştır.
 • Soru /

  -Saltanatın Kaldırılması -Halifeliğin kaldırılması -Çok partili yaşama geçiş denemeleri —– verilen inkılapların ortak ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  • Cumhuriyetçilik
  • Devletçilik
  • İnkılapçılık
  • Milliyetçilik
 • Soru /

  “Mustafa Kemal ; “ Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olmalıdır. Bizim için bu hayat davasıdır.” Demiştir.” Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulamaktadır?

  • Devletçilik
  • Halkçılık
  • Batıcılık
  • Bağımsızlık
 • Soru /

  “Eğitimin yaygınlaştırılması” esası aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereğidir?

  • Cumhuriyetçilik
  • Devletçilik
  • Laiklik
  • Halkçılık
 • Soru /

  Aşağıdaki Kavramlardan hangisi, Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaştırılamaz?

  • Parlemento
  • Veraset
  • Temsil
  • Seçim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings