içinde ,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gerekenler:

MONREO DOKTRİNİ: ABD başkanı “James Monreo” nun Avrupa kıtasından bir saldırı gelmediği

takdirde başka devletlerin iç işlerine karışmama politikasıdır.

NOT: Tarihte bu olaya İnfirat (Yalnızlık) denir.

ABD bu politikasından ilk defa I. Dünya Savaşı’na katılarak çıkmıştır.

 

Basmacı Harekatı (1918 – 36) Bu harekatın başarısız olmasında;

 1. Enver Paşa’nın şehit olması.
 2. Korbaşıların kendi ararlarındaki liderlik

mücadelesi

 1. Rusların gelişmiş silahlara sahip olması.

Basmacı Harekatına Fikren Destek Verenler:

Enver Paşa,  Zeki Velidi Togan (Rus meclisi “Duma”ya katılan ve konuşma yapan ilk Türk’tür)

İsmail Gaspıralı,  Yusuf Akçura (Yusuf Akçura’nın kitabının adı Üç Tarzı Siyaset)

MEİJİ RESTORASYONU: (Meiji = Aydınlanma) İmparator Mutsihito’nun amacı güçlü ordusu olan zengin bir ülke yaratma hedefi bu doğrultuda Mutsihito ihracatı artırdı, anayasa ilan etti, yeni bir ordu kurdu, miladi takvime geçti, kılık kıyafet inkılabı yaptı, ulusal bankalar açtı ancak Japon Alfabesini değiştirmedi.

Kliring Sistemi = Malımı sattığım devletten mal alırım prensibidir.

1919 Milletler Cemiyeti : Türkiye’de üyedir.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Sovyetler Birliği’nin Türklere yönelik uyguladığı asimile politikaları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Dini faaliyetlerin baskı altına alınması
  • Türkler arasında dil ve lehçe birliğinin sağlanmaya çalışılması
  • Edebiyatta milli ruhu konu eden eserlerin yasaklanması
  • Harita ve kitaplarda “Türkistan” isminin kullanılmasının yasaklanması
 • Soru /

  Kuzey Atlantik İttifakı’nın kurulmasına aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği politika neden olmuştur?

  • Sovyetler Birliği
  • Almanya
  • Japonya
  • Fransa
 • Soru /

  Türkistan milli ayaklanmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  • Basmacı Harekâtı
  • Şeyh Şamil İsyanı
  • Merji Restorasyonu
  • Şerif Hüseyin İsyanı
 • Soru /

  1867 yılında genç yaşta tahta geçen imparator Mutsuhito, Batılı tarzda reform hareketlerine girişerek modern Japonya’nın temellerini atmıştır. “Meji Restorasyonu” denilen reform süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Hukuk ve eğitim sisteminde Batılı tarzda reformlar yapıldı
  • Batılı tarzda modern bir ordu ve donanma oluşturuldu
  • Harf devrimi gerçekleştirilerek Latin alfabesine geçildi
  • Feodal düzen yok edilerek merkezi bir hükumet oluşturuldu.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi’nde yer alan ilkelerden biri değildir?

  • Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
  • Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
  • Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
  • Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi I. Ve II. Dünya Savaşı arasındaki dönemde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

  • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
  • Yalta Konferansı
  • İtalya’da Faşizm
  • Japonya’nın Uzak Doğu’ya Yayılımı
 • Soru /

  Türkiye’nin ekonomik programı değiştirmesi, devletçi korumacı ve mücadeleci bir program benimsemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  • II.Dünya Savaşı
  • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
  • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
  • İzmir İktisat Kongresi kararları
 • Soru /

  1929 Ekonomik Buhranı’ndan en az etkilenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • İtalya
  • SSCB
  • Almanya
  • İngiltere
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Parlamentosu’nun özelliklerinden biri değildir?

  • Yasa yapma yetkisine sahiptir
  • Üye ülkelerden seçilen milletvekillerinden oluşur
  • Avrupa Komisyonu üyelerini görevden alma yetkisine sahiptir.
  • Parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranında milletvekili ile temsil edilirler.
 • Soru /

  I.Dünya savaşı Sonrasında Suriye ve Lübnan’da mandater yönetimler kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • ABD
  • Fransa
  • İngiltere
  • Rusya
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya’nın Komünist düşünceyi yaymak için yaptıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Cominform
  • Comecon
  • Anzus Paktı
  • Varşova Paktı
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un “ açıklık ve yeniden yapılanma” politikalarını uygulama sebeplerinden değildir?

  • Gorbaçov’un sosyalizmi güçlendirme isteği
  • Sosyalist Blok içinden gelen özgürlük ve demokratikleşme isteği
  • Gorbaçov’un ülke ekonomisini canlandırma ve güçlendirme isteği
  • SSCB içindeki muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin baskıları
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki kutuplaşmayı hazırlayan nedenler arasında sayılamaz?

  • Devletler arasında silahlanma yarışının hızlanması
  • Wilson İlkelerinin yayımlanması
  • Avusturya-Macaristan’ın Balkanlarda Rus politikalarına karşı çıkması
  • Rusyaʼnın Sırbistanʼın genişleme politikasını desteklemesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings