içinde ,

Cumhuriyet Dönemi İnkılaplar

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

SORU: Erkan-ı Harbiye Vekaletinin yerine hangi kurumlar kurulmuştur?

CEVAP: Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı

SORU: 1928 yılında getirilen Latin harfleri ile çıkarılan ilk gazete hangisidir?

CEVAP: Mardin Gazetesi

SORU: Türk Tarihinin Tetkik Cemiyeti hangi çalışmaları yapmıştır?

CEVAP: Cemiyeti “Türk Tarih Tezi” adı verilen bir yaklaşımı benimsedi. Böylece milli tarihimizle ilgili doğru bilgiler elde edildi. Bu cemiyet, 1931’de “Türk Tarihini Tetkik Heyeti Serisi”ni hazırladı. 1932’de Ankara’da Türk ve yabancı tarihçelerin katıldığı Birinci Türk Tarih Kurultayı toplandı.

SORU: Sanayicileri kredi vermek maksadıyla 1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası, ileride hangi bankaya dönüştürülmüştür?

CEVAP: Sümerbank

SORU: Cumhuriyet Dönemi’nde köylünün durumunu düzeltmek için alınan ilk önlem hangisidir?

CEVAP: Aşar vergisinin kaldırılması

SORU: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı Yeni Cumhuriyeti hangi gelişme ile uygulayamamıştır?

CEVAP: İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle uygulamak mümkün olmadı.

SORU: 1923 yılında “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”ne Atatürk tarafından hangi isim verilmiştir?

CEVAP: Türkiye Kızılay Cemiyeti

SORU: Mustafa Kemal’in Nutuk’u yazmasının temel nedenlerinden biri nedir?

CEVAP: Milli tarih bilincinin geliştirmektedir.

SORU: I.Ulusal Mimarlık Akımını başlatan ve Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasını yapan mimar kimdir?

CEVAP: Mimar Kemaleddin

SORU: 1930 yılında, Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Ersis beldesi seçilen, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı kimdir?

CEVAP: Sadiye Hanım

SORU: Falif Rıfkı Atay’ın, I. Dünya Savaşı’nda, cephelerde yaşananları anlattığı eseri hangisidir?

CEVAP: Zeytindağı

SORU: 1932’de Kalamış’ta ilk sivil tayyare okulunu kim açmıştır?

CEVAP: Vecihi Hürkuş

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi laiklikle ilgili adımlardan biri değildir?

  • Halifeliğin kaldırılması
  • Tevhid-i Tedrisat kanunu
  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Soru /

  29 Ekim’in “ Cumhuriyet Bayramı” olarak kutlanması kararı aşağıdaki yıllardan hangisinde alınmıştır?

  • 1924
  • 1925
  • 1926
  • 1927
 • Soru /

  TBMM, Aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir?

  • Lozan Antlaşması’nın imzalanması
  • Hiyanet-i Vataniye Kanunu ‘nun çıkarılması
  • İstanbul ‘un resmen işgal edilmesi
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Soru /

  Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  • Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  • Medreselerin kapatılması
  • Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
 • Soru /

  I.Harf inkılabının yapılması II.Medreselerin kapatılması III.Darülfünunun kapatılması —— Verilen Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • I-III-II
  • II-I-III
  • I-II-III
  • II-III-I
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisinin ulusallaşmaya yönelik gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?

  • Çok partili siyasal yaşama geçişin ikinci denemesinin yapılması
  • Yeni harflerle okuyup yazmayı yaygınlaştırmak için Millet Mekteplerinin açılması
  • Halkevlerinin açılması
  • Latin kökenli yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
 • Soru /

  Cumhuriyet Dönemi’nde, I.hukuk II.Eğitim III.Ekonomi Alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplar da laiklik ilkesini yerleştirme amacı vardır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
 • Soru /

  Aşağıdaki Kanunlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde kabul edilmiştir?

  • Tehcir Kanunu
  • Takrir-i Sükun Yasası
  • Hiyanet-i Vataniye Kanunu
  • Kanun-i Esasi
 • Soru /

  Cumhuriyet Döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin ulusal kültürün gelişimine katkı sağladığı savunulamaz?

  • Halkevlerinin kurulması
  • Türk Dil Kurumunun kurulması
  • Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  • I.Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
 • Soru /

  Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkin bir rol oynamamıştır?

  • TBMM’de oluşturulan “ Müstakil Grubun” yararlı olması
  • Sovyetlerin Türkiye üzerinde açığa vurulan isteklerinin demokrasiye geçişi zorunlu kılması
  • Demokratik yönetimin Atatürk ilkeleri gereği sayılması
  • Ekonomik sıkıntıların giderek artması ve halkın yeni bir yönetime özlem duyması
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

  • İstanbul’da sanatoryum açılması
  • Tıphane-i Amirenin açılması
  • Hıfzıssıhha Enstitüsünün kurulması
  • İstanbul’da ve Balıkesir’de ebe okullarının açılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings