içinde ,

En uzun Yüzyıl XIX.yy-Dağılma Dönemi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

1815’ te Avusturya Başbakanı Kont Metternich’in önderliğinde, Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya’nın katıldığı, Avrupa’ nın bozulan siyasi dengesini yeniden kurmak için yapılan toplantıya “Viyana Kongresi “  adı verilmiştir.

I. MAHMUT döneminde ilk defa Batı Tarzı Askeri Islahatlar yapıldı.

Batı tarzında yapılan ilk eser, III. Ahmet Çeşmesi’dir.

Fransa ile Rusya, Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşan “Tilsit Antlaşması” imzaladılar.

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ” Edirne Antlaşması ” imzalandı. Bu antlaşmayla Sırplar özerk hale gelirken Yunanlar bağımsız hale geldi.

Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa ” İngiltere’den” Dış borç aldı.

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’ da kaybettiği ilk yer “ Cezayir “ dir.

Rusya’ ya Boğazlardan serbest geçiş imkanı tanınmasıyla Boğazlar ilk defa “ Hünkar İskelesi Antlaşması “ ile bir sorun haline gelmiştir.

1853 – 1856 yılları arasında kutsal yerler sorunu yüzünden, Osmanlı ile Rusya arasında gerçekleşen Savaş “ Kırım Savaşı “ dır.

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da Kaybettiği ilk Toprak parçası ” Cezayir”dir.

Tanzimat Fermanı’ nın hazırlanmasında etkili olan fikir akımı “ Osmanlıcılık “ tır.

Beylerbeyi ve Çırağan sarayları “ Sultan Abdülaziz “ döneminde açılmıştır.

 1. Meşrutiyet’in ilanı sürecinde yaşanan toprak kayıpları üzerine, ordu içindeki meşrutiyet karşıtı alt rütbeli askerlerin, din adamlarının ve medrese talebelerinin 13 Nisan 1909’ da İstanbul’da çıkarmış oldukları ayaklanmanın adı “ 31 Mart Vakası “ dır.

 

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

  • Posta örgütünün kurulması
  • Yeniçeri ocağının kaldırılması
  • Memurların maaşa bağlanması
  • İlk demiryolu hattının yapılması
 • Soru /

  Osmanlı devleti aşağıdaki olaylardan hangisinde, İngiltere ve Rusya’dan yardım alarak ilk defa “denge politikası ”izlemiştir?

  • Yeniçeri ocağının kaldırılmak istenmesi
  • Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
  • Taşrada ayanların ayaklanması
  • Kırım Savaşı’nın çıkması
 • Soru /

  Osmanlı Devleti döneminde, Yaş, Bükreş ve Edirne antlaşmaları hangi devletle imzalanmıştır?

  • Rusya
  • Avusturya
  • İngiltere
  • Fransa
 • Soru /

  1789 yılında ortaya çıkan Fransız İhtilalinin etkisi ile Osmanlı Devletinde ilk ayaklanmayı başlayan millet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Arnavutlar
  • Sırplar
  • Bulgarlar
  • Ermeniler
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet’in ilanı ile temel hak ve özgürlüklerin Anayasa güvencesi altına alınmasında etkili olan olaylar arasında yer almaz?

  • Fransız İhtilalinin getirdiği yenilik düşüncesi
  • Avrupalı devletlerin Osmanlı’ya baskısı
  • Müslüman halkın değişiklik için yönetime baskı yapması
  • Osmanlı aydınlarının yenilik istemesi
 • Soru /

  Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Mısır sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

  • Kabakçı Mustafa Paşa
  • Tepedelenli Ali Paşa
  • Kavalalı Mehmet Ali Paşa
  • Vardar Ali Paşa
 • Soru /

  XIX. yüzyılda Osmanlı devletinden var olan aşağıdaki kurumlardan hangisinde, halk tarafından seçilen temsilciler de görev yapmıştır?

  • Meclis-i Mebusan
  • Meclis-i Ayan
  • Şura-yı Devlet
  • Heyet-i Vükela
 • Soru /

  1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti dış politikada aşağıdaki devletlerden hangisi ile daha yakın ilişkiler geliştirmiştir?

  • Fransa
  • İngiltere
  • Avusturya
  • Almanya
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı Rus savaşının sonuçlarından biridir?

  • Rusya Osmanlı topraklarındaki tüm gayrimüslimlerin hamiliğini üstlenmiştir
  • Osmanlı ve Rusya arasında karşılıklı saldırmazlık anlaşması yapılmıştır.
  • İngiltere, Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmiştir.
  • Fransa, Rusya’ya karşı Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruma politikasına geçmiştir.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılan ıslahat hareketlerinden biri değildir?

  • Anayasal düzene geçilmesi
  • Yeni bir ordu kurulması
  • Resmi Gazetenin yayımlanması
  • Nüfus sayımı yapılması
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  • Takvim-i Vakayı
  • Tercüman- ı Ahval
  • Ceridey-i Havadis
  • Dustur
 • Soru /

  Osmanlı devleti ile Rusya arasında yapılan ” I. Küçük kaynarca II. Hünkar iskelesi III. Edirne ” ——Antlaşmalarından hangileri Boğazların sorun haline gelmesinde doğrudan etkili olmuştur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • II ve III
  • I , II ve III

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings