içinde ,

İlk Türk-İslam Devletleri

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

İlk Türk-İslam Devletleri Bilinmesi Gereken Küçük Notlar: 

Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğullarıdır.

Tolunoğulları ve İhşidilerin yıkılmasının Temel nedeni “ Yöneticilerinin Türk, Halkının ise Arap omasıdır.

Burslu Öğrenci sistemini oluşturan ilk devlet Karahanlı Devleti’ dir.

Erzurum’da kurulan Saltuklulardan günümüze kalan önemli eserler  “ Mama Hatun Türbesi, Kale Cami, Üç Kümbetler, Micingerd Kalesi, Tepsi Minare’ dir.

Karahanlı devletinin oluşumunda  “ Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil “ boyları etkili olmuştur.

Türkler Talas Savaşı sonrasında İslamiyet’e Geçmiştir.

İlk Türkçe Sözlük Divan-ı Lügat’it Türk’tür.

Ermenilerle ilk karşılaşma Pasinler Savaşı’yla olmuştur.

Medrese kuran ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.

Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlayan hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

Türk – İslam devletlerindeki ilk edebi ürün Kutadgu Bilig’dir.

Pasinler Savaşı Anadolu’ da Bizanslılarla yapılan ilk Savaştır.

İlk – Türk İslam hukukunun oluşmasında etkili olan faktörler;” Kök Türk, Uygur, Oğuzların Kabile Gelenekleri, İslam’ ın getirdiği esaslar ve Sasani ve Akhun Gelenekleri” dir.

Gazneliler Devleti Tarafında Günümüze Kalan Başlıca Eserler ; “ Leşker-i Bazar Cami,  Ribat- ı Mahi ve Zafer kuleleridir.

Gazneliler Dönemini anlatan “ Tarihi Yemin” adlı eserin yazarı “ UTBİ” dir.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Karahanlı Devleti ile Karamanoğlu Beyliği’nin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  • Müslümanlığı kabul etmeleri
  • Moğollar tarafından yıkılmaları
  • Türkçe’yi resmi dil kabul etmeleri
  • Anadolu’da kurulmaları
 • Soru /

  Büyük Selçuklu Devlet’inde Sultan Melikşah’ın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmıştır. Bu gelişmenin Büyük Selçuklu Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

  • Yönetim şeklinin değişmesine
  • Dinin devlet yönetimindeki etkinliğinin artmasına
  • Halkın vergi yükünün artmasına
  • Ülkede otorite boşluğu yaşanmasına
 • Soru /

  Sultan Melikşah Dönemi’nde, İsfahan ve Bağdat’ta birer rasathane kuruldu. Ömer Hayyam ve Vasıfi gibi bilginler bu rasathanede çalışmalar yaptılar. Bu bilgi ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  • Astronomi çalışmalarına devlet tarafından destek verilmiştir
  • Halkın devlete olan bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır.
  • Yabancı bilim adamlarının çalışmalarından yararlanılmıştır
  • Ticari canlılığın artırılmasına çalışılmıştır.
 • Soru /

  Karluk ,Yağma, ve Çiğil Türkleri’nin birleşmesi ile Batı Türkistan’da kurulan karahanlı devletinin bilinen ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Mukan kağan
  • Bilge Kül Kadir Han
  • Kutluk Kağan
  • Bilge kağan
 • Soru /

  Gazneli devletinin kuruluş temelleri aşağıdaki hangi sultan tarafından atılmıştır?

  • Tuğrul
  • Yabgu
  • Gazneli Mahmut
  • Alp tigin
 • Soru /

  Timur imparatorluğunda şehirlerin şahı olarak adlandırılan şehir hangisidir?

  • Kuveyt
  • Ötüken
  • Semerkant
  • Halep
 • Soru /

  Taç mahal eseri en önemli eserlerinden biridir bu hangi döneme rast gelmektedir ?

  • Babür
  • Selçuklu
  • Karahanlı
  • Osmanlı
 • Soru /

  İlk Müslüman Türk devletlerinde Gulam sisteminde savaşın askerlerin aldığı maaşa ne ad verilir

  • Cizye
  • Bistegani
  • Haraç
  • Öşür
 • Soru /

  İlk Müslüman Türk devletlerinde esnafın kendi aralarında birleşerek kurdukları dini ve iktisadi teşkilatın ismi nedir?

  • Barış derneği
  • Esnaf-i teşkilat
  • Kalkınma vakfı
  • Fütüvvet
 • Soru /

  İlk Müslüman Türk devletlerinde Gayrı Müslimlerden alınan ürün vergisi olan verginin adı nedir?

  • Haraç
  • İltizam vergisi
  • Cizye vergisi
  • Ganimet vergisi
 • Soru /

  İlk Müslüman Türk devletlerinde hükümdara ve ailesine ait tarla bağ bahçe gibi topraklara ne isim verilirdi?

  • Mülk Arazi
  • Boş Arazi
  • Has Arazi
  • İkta Arazi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yaptığı savaşlar arasında yer almaz?

  • Katvan
  • Miryakefelon
  • Malazgirt
  • Pasinler
 • Soru /

  Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden hangisi Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir?

  • Candaroğulları
  • Karesioğulları
  • Karamanoğulları
  • Germiyanoğulları
 • Soru /

  Danişmendliler tarafından Anadolu’da yapılan ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?

  • Nizamiye
  • Sahn-ı Seman
  • Karatay
  • Yagıbasan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings