içinde ,

BeğendimBeğendim

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Türk kelimesi coğrafi bir terim olarak ilk kez Bizans Kaynaklarında geçer.

Türklere ait en eski kültür alanı “ Anav ” kültürüdür.

İlk Türk Topluluğu İskitler’ dir. ( Sakalar )

Türkleri İlk kez boy altında Toplayan ( Mete Han Dönemi ) Asya Hun Devletidir.

Türk Adını kullanan ilk devlet “ Göktürk Devleti” dir.

Kasaba ve köy kurup yerleşik hayata Geçen ilk Türk devleti “ Uygurlar ” dır.

İstanbul’u ilk kez kuşatan “Avarlar” dır.

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’ dır.

Türk tarihinde ilk heykel örnekleri mezarlara dikilen “Balballar”  dır.

İlk Türk Alfabesi “Göktürk alfabesi” dir.

En uzun Türk destanı Kırgızlara ait “Manas” destanı’ dır.

Parayı ilk kullanan “Göktürk devleti” dir.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi boyların bir araya gelmesi ile meydan gelmiştir?

  • Urug
  • Budun
  • Oguş
  • Kün
 • Soru /

  Orta Asya Türk devletlerinde görülen, I. Hatunun yönetimde söz hakkının olması, II.Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmasıi III.Kurultaya tüm boy beylerinin katılması durumlarından hangileri siyasi hayatta demokratik özelliklerin varlığını kanıtlar.

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
 • Soru /

  İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Uygurların, yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi günlük hayatlarında yer almıştır?

  • Müzik
  • Onluk Sistem
  • Fresko
  • Tiyatro
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da ki ilk kültür merkezleri arasında yer almaz?

  • Ötüken
  • Kelteminar
  • Afanesyevo
  • Anav-Tagar
 • Soru /

  Aşağıdaki verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yapısı ile ilgili değildir?

  • Yuğ
  • Balbal
  • Yarguci
  • Yuğ Aşı
 • Soru /

  Göktürkler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Atı evcilleştiren ilk Türk devletidir.
  • Ergenekon Destanı,Bozkurt destanını yazmışlardır
  • Orhun Kitabelerini yazmışlardır
  • Türk adını taşıyan ilk Türk devletidir.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisinin, Türklerin geniş alanlara yayılmalarında ya da farklı topluluklar üzerinde hâkimiyet kurmalarında etkili olduğu savunulamaz?

  • Cihan Hakimiyeti Anlayışı
  • At ve Tekerleğin Kullanılması
  • İnançlara Karşı Hoşgörülü Olunması
  • Halkın Temsil Hakkının Bulunması
 • Soru /

  Uygurlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Karluk ve Basmillerle birleşen Uygurlar, Göktürk devletine son verip kendi devletlerini kurmuşlardır.
  • Böğü Kağan Döneminde Manihaizm ülkeye girmiştir
  • Alper Tunga destanı Uygurlara aittir.
  • Moyen-Çur döneminde en parlak dönemlerini yaşamışlardır.
 • Soru /

  İslamiyet öncesi Türk topluluklarında hükümdara verilen unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  • Hünkar
  • İdikut
  • Yabgu
  • Han
 • Soru /

  Türklerin ilk alfabesi olan Orhun(Orhon) alfabesi kaç harften oluşmaktadır?

  • 22
  • 38
  • 49
  • 50
 • Soru /

  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi geleneksel Türk hukuk sistemini yazılı hale getirmiştir?

  • Asya Hun Devleti
  • Göktürk Devleti
  • Hazar Devleti
  • Uygur Devleti
 • Soru /

  Orta Asya’da Avar Egemenliğine son vererek 552 yılında kurulan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  • Göktürkler
  • Hunlar
  • Uygurlar
  • Hazarlar
 • Soru /

  İlk Türk devletlerinde Kurultay’ın danışma organı niteliğinde olduğuna kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

  • Din adamlarının Kurultaya Katılmaması
  • Son sözün hakana ait olması
  • Aile meclisi niteliğinde olması
  • Kurultayda savaş kararlarının alınması
 • Soru /

  Orhun kitabeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Türk dili ve edebiyatının ilk önemli eseridir.
  • Çin Alfabesi ile yazılmıştır.
  • Vezir Tonyukuk adına da dikilmiştir.
  • Türklerin islamiyet’e geçiş sürecini anlatır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment