içinde ,

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-2

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Milli Mücadele fiilen Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basması ile başlamıştır.

Teşkilat – ı Esasiye: Ulusal egemenliği benimseyen ilk anayasadır.

Teşkilat – ı Esasiye:  Yeni Türk Devleti’nin ilk Hukuki ve siyasi belgesidir.

Teşkilat – ı Esasiye:  Temel hak ve özgürlüklerin yer almadığı tek anayasadır.

Boğazlar Komisyonu ilk kez Sevr Antlaşması’nda gündeme getirilmiştir.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi “ Misakımilli’nin ilanından sonra “ dağıtılmıştır.

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesindeki amaç :” Anadolu’da oluşan yerel direniş hareketlerini ulusal bir amaç etrafında birleştirmek”

16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’un işgal edilmesinin tek olumlu sonucu” I.TBMM’ nin açılışını hızlandırması’dır.”

Sivas Kongresi’nde en çok tartışılan konu “ Manda ve Himaye’ dir.”

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Aşağıdaki Hükümlerden hangisi Misakımilli’de yer almaz?

  • Arapların oturduğu yerler kendilerine bırakılacaktır.
  • Kars, Ardahan Batum için halkoyuna başvurabilir.
  • İstanbul’un güvenliği sağlanırsa Boğazlar açılabilir.
  • Bağımsızlığı sınırlayıcı hükümler kabul edilemez.
 • Soru /

  Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele Dönemi’nde Türk halkına “ Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir.” İlkesini benimseterek aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

  • Ulusal güçleri birleştirmeyi
  • Yönetim şeklini değiştirmeyi
  • Halk ile padişahı karşı karşıya getirmeyi
  • Rejimde değişiklik yapmayı
 • Soru /

  I.Erzurum Kongresi’nin toplanması II.Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması III.İstanbul’un işgal edilmesi IV.Misakımilli kararlarının alınması —–Gelişmelerin kronolojik sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

  • IV-I-III-II
  • I-II-IV-III
  • II-I-IV-III
  • I-II-III-IV
 • Soru /

  Kurtuluş Savaşında kongrelere katılan kişilerin; I.İstanbul Hükümeti II.Azınlıkların devlet Kurmasına III.Padişahın varlığına Durumlarından hangilerine karşı olduğu savunulabilir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru /

  -Bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adı altında tek çatı altında toplanmıştır. -Damat Ferit Hükümeti düşmüş, yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur. ——–Gelişmeler, aşağıdaki kongrelerden hangisinin sonuçları arasındadır?

  • Sivas Kongresi
  • Pozantı Kongresi
  • Erzurum Kongresi
  • Afyon Kongresi
 • Soru /

  23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM’nin kabul ettiği ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  • Hiyanet-i Vataniye Kanunu
  • Men-i İsraf Kanunu
  • Ağnam Kanunu
 • Soru /

  İstanbul Hükümeti aşağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda Yıldırım Ordularını dağıtarak, Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmıştır?

  • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  • Misakımilli’nin kabulüyle
  • Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasıyla
  • Sevr Antlaşması’nın imzalanmasıyla
 • Soru /

  “Mustafa Kemal kendisine verilen IX. Ordu Müfettişliği göreviyle 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken kendisine verilen askeri ve mülki görevlerden birisi değildir?

  • Ayaklanmaları bastırmak
  • Suçluları mahkemeler kurup yargılamak
  • Bölgedeki silah ve cephaneyi toplamak
  • Bölgede asayişi sağlamak
 • Soru /

  Temsil Heyeti’nin Batı Cephesi Kuvayı Milliye Umum Komutanlığı’na Ali Fuat Cebesoy’u ataması I.Yürütme II.Yasama III.Yargı Güçlerinden hangilerinin kullanıldığının göstergesidir?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?

  • Kuvayımilliye’nin disiplinsiz devlet kurma isteği
  • İşgalci devletlerin kışkırtmaları
  • Azınlıkların bağımsız devlet kurma isteği
  • Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
 • Soru /

  Aşağıdakilerden Hangisi Misak-ı Milli Belgesi’nde yer alan konulardan biri değildir?

  • Referandum
  • Nüfus Mübadelesi
  • Kapitülasyonlar
  • Azınlıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings