içinde ,

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Kapitülasyonlara karşı ilk tepki Misakımilli’dir.

İlk genelge “ Havza Genelgesi’dir.”

Samsun Raporu, İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetine karşı yapılan ilk uyarıdır.

İşgallere karşı ilk tepki, cemiyetlerin kurulması ve faaliyetleridir.

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak yetki sahibi olduğu iller: “ Trabzon, Erzurum, Samsun, Sivas ve Van’ dır.”

Amasya’da Rauf Bey (Orbay),  Refet Bey ( Bele ) ve Ali Fuat Paşa ( Cebesoy ) ile buluşan Mustafa Kemal, onlarla hazırlanacak genelgenin taslağı üzerinde görüşmüş ve 22 Haziran 1919’ da Amasya Genelgesi imzalanmıştır.

Milli sınırlarımızdan ilk kez “ Erzurum Kongresinde” bahsedilmiştir.

Temsil Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı ilk siyasi başarısı “ Anadolu’daki gelişmeleri önleyemeyen Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa edip yerine Ali Rıza Paşa kabinesinin kurulmasıdır.”

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Erzurum Kongresi kararlarında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

  • Temsilciler Kurulunun gerektiğinde bir hükümet gibi hareket edebileceği
  • Milli iradenin egemen kılınacağı
  • Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu
  • Temsilciler Kurulunun çalışmalarını Ankara’da sürdüreceği
 • Soru /

  Kurtuluş Savaşı’nda Ulusal Egemenlik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Erzurum Kongresi
  • TBMM’nin açılması
  • Amasya Genelgesi
  • Havza Genelgesi
 • Soru /

  “Fransa, İngiltere’nin müttefiği olduğu halde 1920 yılı mayıs ayı sonlarına doğru TBMM Hükümetinden yirmi günlük ateşkes isteğinde bulunmuştur.” Fransa’nın bu isteğinde, İngiltere’nin izlediği aşağıdaki politikalardan hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Musul’u işgal etmesi
  • Ren Bölgesi sorununda Almanya’ya yakınlık göstermesi
  • Sömürgelerinin olması
  • Batum’dan çekilmesi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMMʼnin özellikleri arasında yer almaz?

  • Ulusun her kesiminin temsilcilerinden oluşması
  • Güçler ayrılığını kabul etmesi
  • Üye sayısının değişken olması
  • Kendisinin üstünde hiçbir güç tanımaması
 • Soru /

  Temsil Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından hangisi yürütme yetkisini kullandığının kanıtıdır?

  • Amerikan mandası isteğinin reddedilmesi
  • İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
  • Bütün cemiyetlerin tek çatı altında toplanması
  • Ali Fuat Paşa’nın, Batı Cephesi komutanlığına atanması
 • Soru /

  Kurtuluş Savaşının Hazırlık Döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın katıldığı kongreler, toplantılar ve yayımladığı genelgeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Son Osmanlı Mebusan Meclisi
  • Sivas Kongresi
  • Havza Genelgesi
  • Afyon Kongresi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’yı Milli Mücadelenin merkezi seçmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

  • Savunmasının rahat olması
  • TBMM’nin burada açılması
  • Batı Cephesine yakın olması
  • Ulaşım imkanlarının Sivas’a göre daha iyi olması
 • Soru /

  Mustafa Kemal’in, Amasya Genelgesi’nde aldığı kararlardan hangisi 9. Ordu Müfettişliği görevinden istifa etmesini gerekli kılmıştır?

  • Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalıdır.
  • İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
  • Hükümet işleri için ulusal bir kurul oluşturulmalıdır.
  • Askeri ve sivil makamlar dağıtılmayacak.
 • Soru /

  Birçok durumda milli sınırlardan bahsedilmiştir. “Milli sınırlar” denilmekle nerelerin kastedildiği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır?

  • Erzurum Kongresi
  • Misak-ı Miilli
  • Sivas Kongresi
  • Amasya Görüşmeleri
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Sivas kongresi sonucunda çıkarılmaya başlanan basın-yayın organıdır?

  • İrade-i Milliye
  • Minber
  • Ceride-i Resmiye
  • Hakimiyet-i Milliye
 • Soru /

  Amasya Kongresi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  • Meclis-i Mebusan’ın açılmasını istemesi
  • İstanbul Hükümeti ile bağları kesmesi
  • Padişahı tanımaması
  • Ulusal egemenlik ilkesini ilk kez benimsemesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings