içinde ,

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-2

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

SORU: 1 Mart 1921 tarihinde TBMM Hükümetini Müslüman bir devlet olarak imzaladığı ilk antlaşmanın adı nedir?

CEVAP: Türk-Afgan Dostluk Antlaşması

SORU: Misakımilli ‘den taviz verilen ilk antlaşma hangisidir?

CEVAP: Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

SORU: Eskişehir –  Kütahya Savaşları sırasında TBMM milletvekilleri meclisi Ankara’dan hangi şehre taşınması fikrini ileri sürmüşlerdir?

CEVAP: Kayseri

SORU: Sakarya Meydan Savaşı sonrası Mustafa Kemal’e, TBMM tarafından hangi rütbe ve nişanlar verilmiştir?

CEVAP: Mustafa Kemal, TBMM tarafından kendisine “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verilmiştir.

SORU: Büyük Taarruz’un kazanılmasında büyük çalışmalar gerçekleştiren ve Sakarya Savaşı’nda da Mustafa Kemal ile kendisine “mareşallik” rütbesi verilen kişi kimdir?

CEVAP: Fevzi Çakmak Paşa (1876 – 1950)

SORU: Lozan Barış Antlaşması’na, Türkiye adına katılan delegeler kimlerdir?

CEVAP:* İsmet İnönü *Hasan Saka *Dr. Rıza Nur

SORU: Lozan Barış Konferansı’nda boğazlar hakkındaki sorunun görüşülmesi esnasında, görüşmelere dahil olan ülkeler hangileridir?

CEVAP: *Bulgaristan *Sovyet Rusya

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Subay Savaşı ve Melhame-i Kübra olarak da anılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  • Eskişehir – Kütahya Savaşı
  • Sakarya Savaşı
  • I.İnönü Savaşı
  • II.İnönü Savaşı
 • Soru /

  Kurtuluş Savaşı Yıllarında , Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yürütme yetkisini Kullandığını kanıtlamaktadır?

  • Nisab-ı Müzakere Yasasını hazırlaması
  • İstiklal mahkemelerini kurması
  • Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu oluşturması
 • Soru /

  Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepeyi alamaması üzerine intihar eden 57. Alay Komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ali Fuat Paşa
  • Nureddin Paşa
  • Yakup Paşa
  • Albay Reşad
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin resmen sona ermesine neden olmuştur?

  • Cumhuriyetin İlanı
  • Londra Konferansı
  • Saltanatın Kaldırılması
  • 21.Anayasa Kabulü
 • Soru /

  Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra halkın TBMM’ye olan güveni artmış ve İtalya işgal ettiği toprakları boşaltmaya kalkmıştır?

  • Birinci İnönü Savaşı
  • Eskişehir – Kütahya Savaşları
  • Sakarya Savaşı
  • İkinci İnönü Savaşı
 • Soru /

  Kurtuluş Savaşı’nda ; I.Ermenistan II.İtalya III.Fransa IV.İngiltere ————Güçlerinden hangileriyle silahlı mücadele yapılmamıştır?

  • Yalnız I
  • I ve III
  • I ve II
  • II ve IV
 • Soru /

  -İstanbul ve çevresi Türk yönetimine bırakılacak. -Doğu Trakya 15 gün içinde boşaltılacak Kurtuluş Savaşı’nda verilen bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Lozan Antlaşması
  • İzmir İktisat Kongresi
  • Londra Konferansı
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması’nda yer alan hükümlerden biri değildir?

  • Boğazlar ve İstanbul’un Türklerde kalması
  • Esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması
  • Batum’un Sovyet Rusya’ya bırakılması
  • Sovyet Rusya’nın kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi
 • Soru /

  II.İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • İngiltere Malta’daki 40 esiri serbest bırakmıştır.
  • İsmet İnönü’ye “Generallik” rütbesi verilmiştir.
  • Fransa, Zonguldak’tan askerlerini çekmiştir.
  • Fransa TBMM ile anlaşma yapmanın yollarını aramaya başlamıştır.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye birliklerinin yararlarından biri olamaz?

  • TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmaları
  • Ulusal bilinci uyandırmaları
  • Halkın can ve namus güvenliğinin sağlanması
  • Belirli bir otoritenin altına girmek istemeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings