içinde ,

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

TBMM’nin imzalandığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması’dır.

Misakımilli’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan’dır.

TBMM’nin hukuksal varlığının dış devletlerce tanınması Londra Konferansı ile olmuştur.

Türkiye adı coğrafi bir terim olarak ilk defa Gümrü Antlaşması’nda yer almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır.

TBMM’Yİ tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan’dır.

TBMM’yi tanıyan ilk Batılı devlet Rusya’dır.

Dünya tarihinde ilk kez yüzey savunma adlı savaş stratejisi Sakarya’da uygulanmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı Sakarya Savaşı’dır.

Ankara’da elçilik açan ilk devlet Afganistan, Ankara’ya elçilik gönderen ilk devlet ise Gürcistan’dır.

Testten Önce Soru Cevaplar:

SORU: Ermenilerin işgallerini önlemek amacıyla Büyük Millet Meclisi Hükümeti Doğu Cephanesi’ne kimi atamıştır?

CEVAP: Kazım Karabekir

SORU: Ermeniler Gümrü Antlaşması ile hangi antlaşmayı yok saymışlardır?

CEVAP: Sevr Antlaşması

SORU: İtilaf Devletlerinin, Londra Konferansı’na Türk milleti adına Osmanlı Hükümetini davet etmelerinin nedeni ne?

CEVAP: TBMM’yi ve onun başarılarını yok saymak

 

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  1921 Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Afganistan ile dostluk antlaşmasının yapılması
  • İngiltere ile esir değişim antlaşmasının yapılması
  • Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
  • Ukrayna ile dostluk antlaşmasının yapılması
 • Soru /

  Aşağıdaki kararlardan hangisi Gümrü Antlaşması kararlarından değildir?

  • Doğu sınırı Aras Nehri kabul edilecek
  • Ermeni okullarının durumunu TBMM belirleyecek
  • Berlin Antlaşması’yla Rusya’ya bırakılan Kars TBMM’ ye verilecek
  • Ermeniler,TBMM Hükümetine düşmanca harekette bulunmayacaklar
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Birinci İnönü Savaşı sonrası gelişmelerinden biri değildir?

  • 1921 Anayasasıʼnın kabul edilmesi
  • Afganistan ile Dostluk Antlaşmasıʼnın imzalanması
  • Londra Konferansıʼnın düzenlenmesi
  • Gediz Taarruzuʼnun yapılması
 • Soru /

  TBMM açılıncaya kadar iç ve dış politikada karar alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

  • Temsil Heyeti’ne
  • Müdafaa-i Hukuk Grubu’na
  • Cumhuriyet Halk Fırkası’na
  • Mebuslar Meclisi’ne
 • Soru /

  Türk ordusunun aşağıdaki savaşlardan hangisini kazanması Fransa ile Ankara, Kafkas Cumhuriyetleriylede Kars Antlaşması’nın yapılmasına ortam hazırlamıştır?

  • Büyük Taaruz
  • I.İnönü
  • Sakarya Meydan Muharebesi
  • II. İnönü
 • Soru /

  TBMMʼnin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

  • Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına
  • Milli egemenliğin güçlendirildiğine
  • Kişisel egemenliğin sona erdiğine
  • Devlet rejiminin adının konulduğuna
 • Soru /

  Boğazlar konusunda Türkiye’yi Lozan’da destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Rusya
  • Almanya
  • İngiltere
  • Fransa
 • Soru /

  “Sovyet Rusya, Türkiyeʼye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir. “ Sovyet Rusyaʼnın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Misakımilli’nin kabul edilmesinin
  • TBMM’nin açılmasının
  • TBMM ordusunun askeri başarılarının
  • Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin
 • Soru /

  Eskişehir – Kütahya Savaşları’nın ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  • Her Aile bir askeri giydirecek
  • El konulan mallar hazine malı sayılacak
  • Zanaat erbabları ordunun hizmetine girecek
  • Motorlu araçlar ordunun emrinde çalışacak
 • Soru /

  Kars Antlaşması aşağıdaki hangi antlaşmanın tekrarı ve onayı niteliğindedir?

  • Batum Antlaşması
  • Ankara Antlaşması
  • Mudanya Antlaşması
  • Moskova Antlaşması
 • Soru /

  -İstanbul ve çevresi Türk yönetimine bırakılacak. – Doğu Trakya 15 gün içinde Boşaltılacak ———— Kurtuluş Savaşı’nda bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

  • İzmir İktisat Kongresi
  • Londra Konferansı
  • Lozan Antlaşması
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Soru /

  TBMM’nin Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nı yapması aşağıdaki hangi gelişmelerden sonra olmuştur?

  • Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılması
  • Lozan Antlaşması’nın imzalanması
  • Sakarya Savaşı’nın kazanılması
  • Saltanatın kaldırılması
 • Soru /

  “Mudanya Mütarekesi’nden sonra anlaşma devletleri yapılacak barış görüşmelerine Osmanlı temsilcilerini de çağırmıştır.” TBMM Hükümeti bu gelişme karşısında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kapitülasyonları kaldırmak
  • Cumhuriyeti ilan etmek
  • Sovyet Rusya ile ilişkilerini kesmek
  • Saltanatı kaldırmak
 • Soru /

  “Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan, Ermenistan Hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmıştır.” Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  • Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya’ya bırakılması
  • Sakarya Savaşının kazanılması
  • Mudanya Antlaşması’nın imzalanması
  • Musul’un Irak’a bırakılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings