içinde ,

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet 2

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

İlk Osmanlı donanması Orhan Bey Döneminde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’ni oluşturan etmenler;” Hâkimiyet, Teşkilat, Ülke ve Halk” tır.

Osmanlı Devleti’nde ilk vezir-i Azam Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’dır.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk müzeyi Osman Hamdi Bey açmıştır.

Avrupa tarzında ilk cami Nur-u Osmaniye Cami’ dir.

İlk özel Türk gazetesi Tercüman-ı Ahval’ dır.

Hükümdarın görevleri arasında yer alan Müsadere: Herhangi bir memurun mallarına el koyar.

Osmanlı Devleti, Türkiye Selçukluları ve ilhanlıları kendine Örnek almıştır.

Osmanlı Devleti’nde ilk vakıf teşkilatı “Orhan Bey” zamanında kurulmuştur.

Maden işletmeciliğine geçiş ilk olarak Osman Bey döneminde görülmüştür.

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulandığı toprakların dışında kalan ve geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara “ Mukataa “ denir.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine kadar, Osmanlı Devletiʼnde, kadıların vermiş oldukları hükümleri gerekli görülen hallerde inceleme ve düzeltme yetkisine sahiptir?

  • Sadrazam
  • Kazasker
  • Şeyhülislam
  • Padişah
 • Soru /

  I. Acemi Oğlanlar Ocağı II. Sıbyan Mektepleri III. Medreseler …..hangilerinden Enderun Mektepleri için öğrenci alınırdı?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I, II ve II
 • Soru /

  I.Vitray II. Hat III. Çini IV. Minyatür ….sanatlarından hangileri Osmanlı cami mimarisinde süsleme olarak kullanılmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız IV
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru /

  Osmanlı donanmasında 1867 yılına kadar başkomutan anlamında kullanılan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yeniçeri Ağası
  • Reisülküttap
  • Kaptanıderya
  • Silahtar Ağa
 • Soru /

  Güzelcehisar da denilen Anadolu Hisarı hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?

  • Orhan Bey
  • Çelebi Mehmet
  • Yıldırım Bayezit
  • Fatih Sultan Mehmet
 • Soru /

  1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devletiʼnde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Dönemiʼnde İstanbulʼda bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Takiyüddin Mehmet
  • Ali Kuşçu
  • Kâtip Çelebi
  • Matrakçı Nasuh
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletiʼnde başkent olan şehirlerden biri değildir?

  • İstanbul
  • Edirne
  • İznik
  • Konya
 • Soru /

  Osmanlılarda esnaf teşkilatıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Esnafı, mültezimler aracılığıyla nişancı denetlerdi
  • Esnaf olmak isteyen kişi mesleğe çırak olarak başlardı.
  • Üretilen ürünlerin standartları ve fiyatları belirliydi.
  • Ustalığa ulaşan kişi, esnaf teşkilatının iç kurallarına göre dükkân açabilirdi.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda gelişen sanat dalarından biri değildir?

  • Tezhip
  • Çinicilik
  • Gravür
  • Minyatür
 • Soru /

  Osmanlı Devleti’ne sancaklık yapan aşağıdaki şehirlerden hangisinden, tahta padişah çıktığı söylenemez?

  • Konya
  • Trabzon
  • Kefe
  • Amasya
 • Soru /

  Osmanlı Devleti’nde idari yöneticilerin ve saray görevlilerinin yetiştirildiği yere Enderun denir.Aşağıdakilerden hangisi, Enderun bölümlerinden birisi değildir?

  • Harem-i Hümayun
  • Seferli Oda
  • Doğancılar Odası
  • Seferli Oda
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Tarih boyunca İstanbul’un aldığı isimlerden birisi değildir?

  • Asitane
  • Dersaadet
  • İslambol
  • Diyar-u Rum
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin merkez kuvveti olan Kapıkulu Ordusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  • Askerlik dışı işlerle uğraşmaları yasaktı.
  • Orduda en önde giderlerdi.
  • Devşirme sistemine göre yetiştirilirlerdi
  • Merkezde bulunan kuvvetlerdi.
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde 1864 yılında hazırlanan Vilayet Nizamnamesi’ne 1871 yılında yapılan düzenleme ile eklenen birim, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sancak
  • Alay
  • Nahiye
  • Kaza
 • Soru /

  Osmanlı medreselerinde XVII. Yüzyıldan sonra okutulan dersler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  • Astronomi
  • Kur’an
  • Sünnet
  • Hadis
 • Soru /

  Kapıkulu Ordusunu oluşturan aşağıdaki sınıflardan hangisi “altı bölük halkı”ndan birisi değildir?

  • Garipler
  • Sipahiler
  • Cebeciler
  • Ulefeciler
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi, en yüksek yargı organı olarak görev yapmaktaydı?

  • Nizamiye Mahkemeleri
  • Şer’i Mahkemeler
  • Divan- ı Mezallim
  • Divan-ı Hümayun
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde dini yapıların iç ve dış süslemesinde çiniler yaygın olarak kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılar Döneminde çini üretiminde gelişme gösteren şehirlerden birisi değildir?

  • Diyarbakır
  • İznik
  • Kütahya
  • Ankara
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde uygulanan beşik ulemalığı sistemi aşağıdaki kurumlardan hangisinde doğrudan bozulmaların yaşanmasına neden olmuştur?

  • Yeniçeri Ocağı
  • Medrese
  • Vakıf
  • Lonca Teşkilatı
 • Soru /

  XIX. Yüzyılda yaşamış ünlü tarihçi ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

  • Ölümüyle vakanüvislik anlayışı sona ermiştir.
  • İlk Kadın romancı olan Fatma Aliye’nin yetişmesinde etkilidir
  • Osmanlı Devleti’nin önemli vakanüvislerindendir.
  • Tanzimat Döneminde Mecelle’yi hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings