içinde ,

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Bilinmesi Gereken Küçük Notlar:

Padişah yetkisinin sınırlandırıldığı ilk belge” Sened-i  İttifak” tır.

Divanın Görevleri: Devlet işlerini görüşmek, Savaş ve barışa Karar vermek ve Büyük davalara bakmak’tır.

Divan’da alınan kararlar “ Mühimme “ adı verilen defterlere kaydedilir.

Fethedilen topraklar tahrir defterine kaydedilirdi. Tahrir defterlerinde yapılan değişikliğe “ derkenar “ denilirdi.

 

Osmanlı’da Cezayir, Tunus ve Trablusgarp “ Garp Ocakları” ; Eflak ve Boğdan “ Memleketeyn” ;  Bosna- Hersek için “ Evlad – ı Fatihan” adları kullanılmıştır.

Kapitülasyonlar ve Sanayi İnkılabı Osmanlı’da sanayinin çöküşünü hızlandırmıştır.

Osmanlı ekonomisinin çökmesine ve topraklarının Avrupalıların açık pazarı haline gelmesine sebep olan en önemli antlaşma “ Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi” dir. (1838 )

Bu antlaşma ile;

Yerli tüccarlar %8 oranında iç gümrük vergisi vermek zorunda iken, yabancı tüccarlar bu vergiden muaf tutulmuştur.

İthalattan %5, ihracattan ise %12 gümrük vergisi alınmaya başlanmıştır.

Osmanlıda geliri en düşük dirlik topraklarına “ Tımar “ denir.

Osmanlı Devleti’nde askerlikten muaf tutulan askerlik çağındaki gayrimüslim erkeklerden alınan vergiye “ Cizye “ denir.

Batı Tarzında Yapılan ilk cami “ Nuruosmaniye Camii” dir.

Resmini Yaptıran ilk Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’tir.

İlk Resim Sergisini açan “ Şeker Ahmed Paşa” dır.

Çiftçiye Ucuz kredi verebilmek için “Memleket Sandıkları “ Kurulmuştur.

Osmanlının katıldığı ilk ve son olimpiyatlar 1912 Stockholm Olimpiyatları’dır.

III. Selim  “ Suzidilara” makamını  bulmuştur.

 

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi iç güvenliği sağlamak ve ticareti geliştirmek amacına yönelik olarak kurulmuştur?

  • Lağamcılar
  • Azaplar
  • Derbent Teşkilatı
  • Silahtarlar
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Fatih kanunnamesinde yer alan konulardan biri değildir?

  • Büyük devlet memurlarının protokoldeki yerleri
  • Saltanat işleri
  • Şehzadeleri Sancak beyi olarak görevlendirme usulünü kaldırma
  • Suç işleyenlere verilecek cezalar
 • Soru /

  Osmanlı devletinde Yeniçeri ocağına asker yetiştirmekle görevli olan ocak aşağıdakilerden hangisidir?

  • Acemi Oğlanlar Ocağı
  • Cebeci Ocağı
  • Humbaracı Ocağı
  • Türk Ocağı
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerinde verilen derslerden biri değildir?

  • Hadis
  • Astronomi
  • Matematik
  • Heykel
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde ekonominin temeli toprağa dayanmaktadır. Toprakların çoğunun mülkiyeti devlete ait olup bu toprakların işlenmesi ise reaya(halk) bırakılmıştır. Bu topraklara “miri arazi” denilmektedir. Miri arazinin en önemli bölümünü ise “dirlik toprakları” oluşturmaktadır. Dirlik arazisi kendi içinde de çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi dirlik arazisinin bölümlerinden biridir?

  • Paşmaklık
  • Has
  • Vakıf
  • Ocaklık
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda uygulanan iskan politikasının faydalarından biri değildir?

  • Konargöçer Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir ve devletin vergi toplaması kolaylaşmıştır.
  • Daha ileride yapılacak fetihler için üs oluşturulmuştur.
  • Toplumsal ve kültürel kaynaşma sağlanmıştır.
  • Balkan devletleri arasında siyasi birliktelik olmuş ve Hristiyanlık yayılmıştır.
 • Soru /

  I. Bulunduğu yerin güvenliğini sağlamak II. Devlet adına vergi toplamak III. Atlı asker yetiştirmek IV. Toprağını terk edeni yargılamak ———verilenlerden hangileri tımar sahiplerinin görevlerindendir?

  • I ve II
  • I, II ve III
  • I,II,III ve IV
  • I,III ve IV
 • Soru /

  Osmanlı devletinde Müslümanlardan ürün üzerinden peşin olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Aşar
  • Avarız
  • Çiftbozan
  • Cizye
 • Soru /

  Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin kalıcı olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?

  • Hristiyan halka askerlik yaptırılmaması
  • Devşirme sisteminin uygulanması
  • Halka inanç özgürlüğünün sağlaması ve hoşgörülü davranılması
  • Uygulanan fetih politikasının etkisi
 • Soru /

  Osmanlı Devletinin yönetimde esas aldığı ilkeler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  • Merkezi- askeri – teokratik
  • Feodal- askeri – demokratik
  • Askeri – yerleşik – feodal
  • Federal – göçebe – askeri
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinde miri toprak yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

  • Köylünün toprağı işlemek zorunda olması
  • Köylünün ölümünden sonra toprağı oğlunun işletebilmesi
  • Toprağın vergi karşılığı köylüye verilmesi
  • Toprağın mülkiyetinin toprağı işleyene ait olması
 • Soru /

  Osmanlı Devletinde Avrupa tarzında yapılan ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?

  • Bursa Ulu Cami
  • İznik Hacı Özbek Cami
  • Nur-u Osmaniye Cami
  • Selimiye Cami
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir?

  • Dirlik sahiplerinin gelirleriyle oluşur.
  • “Cebelü” denilen atlı askerlerden oluşurdu.
  • Sınırlardaki şehir ve kasabaları korur.
  • Ordunun en kalabalık bölümünü oluşturur.
 • Soru /

  Osmanlı Devleti zamanında Mirat-ül Memalik ( Memleketlerin Aynası ) eseriyle tanınan ve Hint deniz seferlerine katılan ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

  • Seydi Ali Reis
  • Hayrettin Paşa
  • Piri Reis
  • Ali Kuşçu
 • Soru /

  1861 – 1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan’a yaptırılan Osmanlı sarayı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Beylerbeyi Sarayı
  • Çırağan Sarayı
  • Topkapı Sarayı
  • Yıldız Sarayı
 • Soru /

  Mimar Sinan’ın ” Çıraklık- Kalfalık -Ustalık” Nitelendirdiği mimari eserleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

  • Süleymaniye Camii – Şehzade Camii – Selimiye Camii
  • Mihrimah Sultan – Şehzade Camii – Süleymaniye Camii
  • Şehzade Camii – Süleymaniye Camii – Selimiye Camii
 • Soru /

  Aşağıdaki vergilerden hangisi örfi vergi değildir?

  • Ağnam
  • Öşür
  • Arusane
  • Çiftbozan
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemi gelişmelerinden biri değildir?

  • Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
  • Kanunname-i Ali Osman hazırlandı.
  • Topkapı Sarayı yapıldı.
  • Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings