içinde ,

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Herkese Merhabalar, KPSS Sınavına hazırlık sürecinde siz değerli kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sizlere bir nebze de olsa fayda sağlamak amacıyla eğlenceli Test içeriklerini oluşturduk.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Başarılar Dileriz.

ViralAlem Ekibi

 • Soru /

  Türkiye’de nüfusun bölgelere dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?

  • Toprak verimliliği
  • Ulaşım elverişliliği
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Kırıklı arazi yapısı
 • Soru /

  Göç, insanların yerlerini, yurtlarını bırakarak daha elverişli yaşam koşulları bulacakları yerlere gitmesidir. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde yaşanan iç ve dış göçlerle ilgili sonuçlar arasında yer almaz?

  • İç göçler ile kentsel alana göç eden nüfus, ülkemizin nüfus artış hızının artmasına neden olur.
  • Dış göçlerle ülke nüfusunda artış ve azalışlar gerçekleşir.
  • İç göçler ile kentlerde ulaşım, altyapı, eğitim gibi sorunlar oluşur.
  • İç göçlerle ülke içindeki nüfusun dağılışı değişir.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımlarının amaçlarından biri değildir?

  • Sosyal yatırımları planlamak
  • Ülke kaynaklarının yönetimini yapmak
  • Ülke içindeki göçleri engellemek
  • Ekonomik yatırımları planlamak
 • Soru /

  Türkiye nüfusu 1927 yılında 13,6 milyon iken 2017 yılında 80,8 milyon kişi olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus artış hızı üzerinde etkili olan olaylardan biri değildir?

  • Hatay’ın anavatana katılması
  • Mevsimlik işçi göçleri
  • Devlet Politikası
  • Lozan Antlaşması sonrasında yapılan mübadele göçleri
 • Soru /

  “Türkiye’de günümüzde nüfusun niteliğini ve niceliğini arttırmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır. “–Aşağıdakilerden hangisinin görülmesi halinde Türkiye’de nüfusun hızlı artmasına sorun olmadığı söylenebilir?

  • İşsizlik oranlarının değişmemesi
  • İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanmasında güçlük yaşanmaması
  • İç göçlerin fazla olması
  • Ortalama yaşam süresinin kısa olması
 • Soru /

  “Kentsel alanda, özellikle göçlere bağlı, hızlı nüfus artışı birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olur. “—Aşağıda verilen kentlerdeki hızlı nüfus artışının sonuçlarından hangisi yaşanan iklim kararsızlıklarından daha çok etkilenir?

  • İşsizlik Sorunu
  • Ulaşım Sorunu
  • Su sorunu
  • Eğitim Sorunu
 • Soru /

  “Türkiye’de son yıllarda nüfus artış hızı düşmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

  • Medyan (ortanca) yaşın artması
  • Çalışanların yaş ortalamasının yükselmesi
  • Nüfusun ikiye katlanma süresinin uzaması
  • Tarımsal nüfus yoğunluğunun artması
 • Soru /

  Türkiye’nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • 2007 ve sonrasında nüfus artış hızı sürekli artmıştır.
  • 1955 yılı sonrasında nüfus artış hızı en fazla değerlere ulaşmıştır.
  • 1960 sonrasında yaşanan dış göç dalgaları nüfus artış hızını azaltmıştır.
  • 1940 yılında nüfus artış hızının düşmesinde dünyadaki gelişmeler etkili olmuştur.
 • Soru /

  Aşağıda verilen illerden hangisinde ortanca yaş diğerlerinden daha yüksektir?

  • Mardin
  • Sinop
  • Ağrı
  • Siirt
 • Soru /

  Bir şehirde erkek nüfusu belirgin bir şekilde kadın nüfusundan fazla ise bu şehir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  • Sanayisi gelişmiştir.
  • Aşırı göç almaktadır.
  • Yüz ölçümü büyüktür.
  • Doğum oranların yüksektir.
 • Soru /

  Türkiye’den dış göçe katılan nüfus aşağıda verilen bölgelerden hangisini daha az tercih etmektedir?

  • Kuzey Amerika
  • Afrika
  • Rusya
  • Batı Avrupa
 • Soru /

  Türkiye’nin nüfus özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisinde son yıllarda artış olduğu söylenemez?

  • Tarımda çalışan Nüfus oranı
  • Yaşlı nüfus oranı
  • Nüfus Miktarı
  • Ortalama insan ömrü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings